tiểu cảnh sân vườn nhỏ

Mẫu tiểu cảnh sân vườn đẹp

Mẫu tiểu cảnh sân vườn đẹp

Mẫu tiểu cảnh sân vườn đẹp

Bạn nên chọn cây nhỏ hoặc vừa để làm cho hài hòa với phong cảnh và cả diện tích ngôi nhà, chúng ta cũng nên trang trí thêm những hình tượng bằng sứ như nhà cửa, động vật và người để tăng thêm phần thẩm mỹ. Sự kết hợp giữa cây cối, hồ nước và những ...